Wat is het Heuvelrugfonds?

Het Heuvelrugfonds is een stichting die in 2008 is opgericht met als doel het lokaal doneren te bevorderen. Het fonds wil schenkers en ontvangers bij elkaar brengen op het gebied van kunst, cultuur, natuur en erfgoed in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Een financieel, organisatorisch én inhoudelijk kwalitatief goed en betrouwbaar platform voor goede doelen. Er is een Goede Doelen Gids opgesteld met alle goede doelen in de Utrechtse Heuvelrug.

Wat doet het Heuvelrugfonds?

Het Heuvelrugfonds subsidieert projecten die een goed doel nastreven, adviseert en bemiddelt bij aanvragen van goede doelen en giften aan goede doelen en leidt giften door naar goede doelen.

Waarom een lokaal Heuvelrugfonds?

Kunst, cultuur, natuur en ons erfgoed verdienen financiële stimulans.
Omdat alle inzet niet altijd kan worden terugverdiend, omdat subsidiepotten niet rijkelijk zijn gevuld en omdat soms projecten niet alleen door vrijwilligers kunnen worden gedragen. Financiële ondersteuning kan een doorslaggevende slaagfactor zijn.

Het Heuvelrugfonds voor schenkers

Wij ‘verlagen de drempel voor schenkers’, wij bieden:

  • Overzicht: informatie over projecten en lokale goede doelen.
  • Inzicht: informatie over fiscale en juridische consequenties (bijv. (fiscale) schenk- c.q. erfrechtvragen) en/of over welke scenario’s de meest optimale voor de schenker zijn.
  • Keuzes: u kunt rechtstreeks schenken aan een gekozen lokaal goed doel óf rechtstreeks aan het fonds. Een Fonds op naam is ook mogelijk.
  • Zekerheid: Het Fonds maakt afspraken met de gever over de hoogte van de schenking, bemiddelingskosten en desgewenst bestemming en legt deze afspraken vast.

Meer informatie

Het Heuvelrugfonds voor aanvragers

  • Kennis: advies en ondersteuning bij subsidieaanvragen, fondsenwerving, crowdfunding.
  • Naamsbekendheid: we kunnen voor specifieke, eenmalige ‘Projecten’ bij mogelijke geldgevers aandacht vragen.
  • Financiële bemiddeling: we kunnen bij aanvragen financieel bemiddelen, bijvoorbeeld in overleg met geldgevers of direct uit het Fonds.

Meer informatie

Organisatie en Governance

Hoe is het Heuvelrugfonds georganiseerd?

Het Fonds is ondergebracht in een stichting.
De stichting heeft een Bestuur voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
De stichting heeft een Raad van Toezicht die toeziet of de stichting “de goede dingen goed doet”. De raadsleden krijgen geen vergoeding.
De stichting onderschrijft de Governancecode voor culturele instellingen.
Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van het fonds in het Jaarverslag en publiceert dat op de website.