Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
– dhr. Edwin van Veluw, oprichter en penningmeester van het Fonds
– dhr. Fedde Op de Coul, notaris Heuvelrugnotarissen, voorzitter
– mevr. Tineke Booi, senior bestuursadviseur ORKA-advies, secretaris
– dhr. Joost Kingma, marketing en pers
– dhr. Frans van Dijk, algemeen bestuurslid

Het bestuur is aangesteld voor een periode van vier jaar en is een maal herkiesbaar op basis van een rooster van aftreden.

Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit:
– De leden worden voor 1-1-2019 benoemd

De leden van de RvT zijn, op basis van een rooster van aftreden, aangesteld voor een periode van vier jaar en zijn een maal herkiesbaar voor eenzelfde periode.

Vergoedingen

Bestuur en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen.