Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

– De heer Edwin van Veluw, oprichter en penningmeester van het Fonds
– De heer Joost Kingma, voorzitter
– Mevrouw Mechteld van den Beld, ervaren fondsenwerver, secretaris
– De heer Fedde Op de Coul, notaris Heuvelrugnotarissen

Het bestuur is aangesteld voor een periode van vier jaar en is een maal herkiesbaar op basis van een rooster van aftreden.

Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit:

– De heer Frans van Dijk, directeur AVU

– De heer Louk Berger, financiële administratie

De leden van de RvT zijn, op basis van een rooster van aftreden, aangesteld voor een periode van vier jaar en zijn een maal herkiesbaar voor eenzelfde periode.

Vergoedingen

Bestuur en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen.