Subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen is mogelijk voor een langlopend of eenmalig project, een evenement of een bijdrage aan een specifieke uitgave.

Wanneer kun je in aanmerking komen voor een financiële bijdrage?

Om te weten of je in aanmerking kunt komen beantwoord je de vragen in de vragenlijst. Als je alle vragen met ja kunt beantwoorden, dan maak je kans en kun je de aanvraag indienen.

Hoe kun je subsidie aanvragen:

 • 2 Keer per jaar worden ingediende aanvragen behandeld
 • Alle aanvragen worden tevoren gecheckt of ze voldoen aan de voorwaarden
 • Eventueel kan een nadere toelichting worden gevraagd
 • Het bestuur vergadert de laatste week van maart en de laatste week van september.
 • Binnen twee weken na vergadering krijgt de aanvrager bericht
 • Alleen aanvragen worden in behandeling genomen:
  • die voldoen aan de voorwaarden
  • en vergezeld zijn van een projectplan (korte omschrijving van het project, voor wie het is
   bedoeld, wanneer het plaats vindt, waar het plaats vindt, wie er bij zijn betrokken en minimaal
   één medesponsor.

Aanvragen via ingevuld formulier

Ik heb een goed idee, maar weet niet hoe verder...

Heb je een idee voor een project maar weet je niet hoe het aan te pakken? Dan kun je contact met ons opnemen.

Sponsorbemiddeling goede doelen

Voor speciale projecten, bijvoorbeeld die langlopend van aard zijn, of voor speciale goede doelen, kan de
stichting ook behulpzaam zijn bij het vinden van een sponsor. Deze bemiddeling kan je aanvragen via de e-mail.

Crowdfunding

Je kunt je project aanmelden voor crowdfunding. Dit vindt plaats via Geef.nl.